Název: Postmodernismus v literatuře a ve výtvarném umění
Další názvy: Postmodernism in Literature and Art
Autoři: Rychetská, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Gawlik, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2734
Klíčová slova: postmodernismus;estetické a filozofické pojetí postmodernismu;architektonický postmodernismus;současný stav výtvarného umění;problematika pravd a vědění;vášeň k iluzi;deziluze ze současné společenské situace;labyrint;zrcadla;sebeidentifikace;ztráta identity;hledání identity
Klíčová slova v dalším jazyce: postmodernism;philosophical and aesthetic aspects of postmodernism;architectural postmodernism;contemporary art;dilemma about truths and gnosis;passion for illusions;disillusionment with contemporary situations in society;labyrinth;mirrors;self-identification;loss of identity;seeking identity
Abstrakt: Práce je zaměřena na téma postmodernismu, komplexního myšlenkového směru, jenž se projevuje v mnoha oblastech života jedince. V práci je studováno filozofické a estetické pojetí postmodernismu, projevy postmodernismu v architektuře, současný stav výtvarného umění a projevy postmodernismu v literatuře poslední čtvrtiny 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is focused on the postmodernism, a complex movement influencing many areas of life and many branches of science since. The discourse is focused on the philosophical and aesthetic aspects of postmodernism,architectural aspects of postmodernism,contemporary art, and on the characteristic features of postmodernism in literature of the end of the 20th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Complete_DP.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rychetska.pdfPosudek vedoucího práce412,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).rychetska.pdfPosudek oponenta práce33,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).rychetska.pdfPrůběh obhajoby práce161,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.