Title: Angažmá Spojených států v mexické drogové válce v letech 1971-2015 pohledem kritických bezpečnostních studií
Other Titles: The engagement of the United States in the Mexican drug war in the years 1971-2015 from the perspective of the critical security studies
Authors: Hlůže, Sebastian
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27340
Keywords: válka proti drogám;kritická bezpečnostní studia;velšská škola;mexiko;mexická drogová válka;obchod s drogami
Keywords in different language: war on drugs;critical security studies;welsh school;mexico;mexican drug war;drug trafficking
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zapojením Spojených států do "války proti drogám" v Mexiku v letech 1971-2015 za využití teoretických východisek tzv. velšské školy kritických bezpečnostních studií, mezinárodní politické sociologie a přístupu harm reduction. Práce analyzuje vybrané aspekty, kterými se Spojené státy zapojily do boje proti obchodu s drogami v Mexiku, ale zabývá se i politickým a bezpečnostním vývojem a vývojem obchodu s drogami v Mexiku v rámci sledovaného období. V závěru práce jsou poté zhodnoceny důsledky zapojení Spojených států a v souladu s nimi jsou zde zvažovány možné alternativy války proti drogám vycházející z přístupu harm reduction.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the engagement of the United States in the "war on drugs" in Mexico in 1971-2015, using the theoretical basis of the Welsh School of critical Security Studies, International Political Sociology and the harm reduction approach. The thesis analyzes selected aspects of the United States involvement in the fight against drug trafficking in Mexico and focuses also on the political and security developments and the development of drug trafficking in Mexico over the selected period. In the final part of the thesis, the implications of the United States' involvement in the war on drugs in Mexico are assessed and alternative approaches to drug related issues based on the harm reduction approach are considered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _Hluze.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Hluze-DP-MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hluze-DP-MV_0.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hluze.pdfPrůběh obhajoby práce330,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.