Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovák Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNěmec, Josef
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:06Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:03:06Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier68149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27350
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je optimalizovat depozici ZnO:Al vrstev tak, aby mohly nahradit vrstvu ITO ve flexibilním nanogenerátoru napětí. V úvodu je popsán flexibilní nanogenerátor napětí na bázi ZnO nanostruktur. Dále je popsána problematika transparentních vodivých oxidů (TCO), jejich elektrické a optické vlastnosti a charakterizován je vybraný materiál: oxid zinečnatý dopovaný hliníkem. Předmětem experimentu je analýza vlivu nevodivé mezifázové vrstvy na vlastnosti vrstev AZO a analýza vzorků vytvořených současným naprašováním ze dvou terčů, kde je zkoumán vliv koncentrace kyslíku ve vrstvách na jejich vlastnosti.cs
dc.format58 s. (96 709 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransparentní vodivé oxidycs
dc.subjecttenké vrstvy zno:alcs
dc.subjectelektrické vlastnostics
dc.subjectoptické vlastnostics
dc.subjectstrukturní vlastnostics
dc.subjectnanogenerátor napětícs
dc.subjectmagnetronové naprašovánícs
dc.titleOptimalizace naprašovaných ZnO:Al vrstev pro flexibilní nanogenerátor napětícs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this work is to optimize the deposition of ZnO:Al layer so that it can replace the ITO layer in the flexible nanogenerator. There is described a flexible nanogenerator based on ZnO nanostructures in the introduction. In the next part are described the transparent conductive oxides (TCOs), their electrical and optical properties and the selected material: aluminium dopped zinc oxide. The subject of the experimental part is to analyze the influence of the non-conducting interfacial layer on the properties of AZO layers and to analyze the samples created by co-sputtering from two targets, where the influence of the concentration of oxygen in the layers on their properties is investigated.en
dc.subject.translatedtransparent conductive oxidesen
dc.subject.translatedzno:al thin filmsen
dc.subject.translatedelectrical propertiesen
dc.subject.translatedoptical propertiesen
dc.subject.translatedstructural propertiesen
dc.subject.translatednanogeneratoren
dc.subject.translatedmagnetron sputteringen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JosefNemec.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - NEMEC.pdfPosudek vedoucího práce927,06 kBAdobe PDFView/Open
Posudek - NEMEC.pdfPosudek oponenta práce248,78 kBAdobe PDFView/Open
BK - NEMEC.pdfPrůběh obhajoby práce595,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.