Title: Hodnocení lokálních mechanických vlastností a mikrostrukturních změn zirkoniových slitin po vysokoteplotní oxidaci
Authors: Virágová, Pavla
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27351
Keywords: zr-slitiny;vto;lokální mechanické vlastnosti;mikrostrukturní změny;zr-1nb;zr-1sn;e110ete;e635;zry-4w
Keywords in different language: zr-alloys;high temperature oxidation;local machanical chracteristic;microstructure transformation;zr-1nb;zr-1sn;e110ete;e635;zr-4w
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je měření nanotvrdosti zirkoniových slitin. Tato slitina se používá na výrobu povlakových trubek jaderného paliva. Vzorky Zry-4W byly vystaveny v autoklávech ÚJP Praha různým teplotám po určitý časový interval. Nanotvrdost byla měřena přístrojem Nano indenter XP.Na výbrusech byl stanoven průběh nanotvrdosti. Měření nanotvrdosti bylo provedeno s indentory typu Berkowitz. Mikrostruktura byla vyhodnocena na optickém mikroskopu Nikon.
Abstract in different language: The objective of this bachelor work is nanoindetation analysis Zr-based alloy. That alloy is being used as a fuel cladding tubes in nuclear power plants. Specimens Zircaloy-4W were exposed for various time in different temperatures at the laboratories of ÚJP Prague. Nanoindentation experiments were made using the Nano indenter XP . The depth profile of nanohardness was measured on cross section samples. Test was performed with Berkowitzs diamond indenters.Microstructure was evalueted by optical microscopy Nikon
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Viragova_S16B0119K_2017.pdfPlný text práce11,5 MBAdobe PDFView/Open
posudek - VIRAGOVA.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - VIRAGOVA.pdfPosudek vedoucího práce908,35 kBAdobe PDFView/Open
BK - VIRAGOVA.pdfPrůběh obhajoby práce463,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.