Title: Elektrochemické vlastnosti kompozitních tvrdochromových povrchových úprav
Authors: Papež, Petr
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27355
Keywords: chromování;druhy chromování;kompozitní tvrdochromové povlaky;koroze;korozní principy;testování korozních vlastností;potenciostat
Keywords in different language: chromium plating;chromium plating types;composite chromium coa-tings;corrosion;corrosion principles;testing of corrosion properties;potentiostat
Abstract: Práce se zabývá vztahem mezi korozními vlastnostmi a složením kompo-zitních tvrdochromových povrchových vrstev. Rešeršní část popisuje teorii chromování a koroze. V experimentální části je prováděno měření korozních vlastností různých druhů kompozitních tvrdochromových vrs-tev v závislosti na druhu a objemu plniva v elektrolytu. Cílem práce je vyvinout metodu pro zjištění množství plniva.
Abstract in different language: The work deals with the relationship between the corrosion properties and composition of the composite chromium surface layers. The review part describes theory of chromium plating and corrosion. In the experimental part the measurement of the corrosion properties of different types of composite chromium layers depending on the type and amount of filler in the elektrolyte is made. The aim of the work is to develop a method for determining the amount of filler.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papez_BP_2017.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - PAPEZ.pdfPosudek vedoucího práce930,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek - PAPEZx.pdfPosudek oponenta práce967,81 kBAdobe PDFView/Open
BK - PAPEZ.pdfPrůběh obhajoby práce456,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.