Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMentl Václav, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorMach, Josef
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:06Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:03:06Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier71520
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27357
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje seznámení s problematikou splatou s únavovým poškozením materiálu. Je zde popsán charakter únavového poškozování a způsob určování únavové charakteristiky. Cílem je určit vzájemný vztah mezi výsledky provedených zkoušek únavy na klasických zkušebních tělesech a miniaturních zkušebních vzorcích určených pro zkoušky únavycs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzkoušky únavycs
dc.subjectminiaturní zkušební vzorkycs
dc.subjectsmall punch testcs
dc.subjectsmall fatigue testcs
dc.subjectkorelace výsledkůcs
dc.titleKorelace výsledků zkoušek únavy získaných na klasických a miniaturních vzorcíchcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis contains an introduction to problems connected with fatigue damage of the material. It describes the character of fatigue damage and determinating of fatigue characteristics. The aim is to determine the correlation between the results of the fatigue tests performed on the classic test samples and the miniature test specimens for fatigue testing.en
dc.subject.translatedfatigue testsen
dc.subject.translatedminiature test samplesen
dc.subject.translatedsmall punch testen
dc.subject.translatedsmall fatigue testen
dc.subject.translatedcorrelation of resultsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MACH_komplet.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - MACH.pdfPosudek vedoucího práce914,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek - MACH.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BK - MACH.pdfPrůběh obhajoby práce692,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.