Title: Příprava vysoce prokovaného polotovaru pro výrobu obráběcího nástroje
Authors: Tochylin, Mykhailo
Advisor: Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27358
Keywords: volné kování;rychlořezná ocel;tváření;obráběcí nástroj;deformace
Keywords in different language: forging;high speed steel;hss;deformation
Abstract: Cílem práce je ověření technologického postupu kování rychlořezné nástrojové oceli, která byla zpracována vysokým stupněm deformace opakováním operace pěchování a prodlužování při dosažení velmi jemné homogenní struktury. Takto připravený materiál poslouží jako polotovar pro výrobu speciálních obráběcích nástrojů. Jednotlivé vzorky byly podrobeny strukturní analýze a byla u nich měřena mikrotvrdost v návaznosti na pomalou rychlost ochlazování v peci po kování.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to verify the technological process of forging the high-speed tool steel, which had been implemented with the high deformation degree by repeating of the upseting and drawing out forging operations to achieve a very fine homogeneous structure. This way, prepared material will be used as a semi-finished product for the production of special machine tools. Single samples were subjected to structural and microhardness analysis in accordance with the result of the slow cooling rate in the furnace after forging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Mykhailo Tochylin_2017.pdfPlný text práce43,35 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - TOCHYLIN.pdfPosudek vedoucího práce922,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek - TOCHYLIN.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BK - TOCHYLIN.pdfPrůběh obhajoby práce482,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.