Title: Vypracování doporučení pro vývoj chemického složení u vysoce legované Mn oceli (hadfield)
Authors: Vítek, Jan
Advisor: Šimeček Jiří, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27361
Keywords: manganová ocel;chemické složení;tvrdost;tribo test;impact test;metalografie
Keywords in different language: manganem steel;chemici composition;hardness;tribo test;impact test;metallography
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vypracování doporučení pro vývoj chemického složení a komplexní analýzu předložených vzorků Mn ocelí se zaměřením na odolnost proti abrazivnímu opotřebení jakožto charakteristickou vlastnost tohoto druhu oceli.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on elaboration of recommendations for development of chemical composition and complex analysis of submitted samples of Mn steel with focus on resistance to abrasive wear as a characteristic of this kind of steel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce Jan Vi_tek.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - VITEK.pdfPosudek vedoucího práce151,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek - VITEK.pdfPosudek oponenta práce244,37 kBAdobe PDFView/Open
BK - VITEK.pdfPrůběh obhajoby práce524,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.