Title: Aplikace a porovnání kontaktního a bezkontaktního měření deformace
Authors: Melzer, Marek
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27362
Keywords: deformace;kontaktní extenzometr;laserový extenzometr;tenzometrická ústředna;aramis;zkušební vzorek;statická zkouška tahem;nízko cyklová únava
Keywords in different language: deformation;contact extensometer;laser extensometer;strain gauge;aramis;test specimen;static tensile test;low fatigue cycle
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problémem měření deformace zkušebních vzorků. Deformace vzorků byla měřena kombinací kontaktních a bezkontaktních metod měření. Z naměřených dat se vyhodnotily deformace naměřené jednotlivými metodami. Poté se dosažené výsledky z kontaktního a bezkontaktního měření porovnaly mezi sebou.
Abstract in different language: This thesis deals with the problem of measuring the deformation of the test specimen. Deformation of the specimen was measured by a combination of contact and contactless measurement methods. Using the measured data the results of deflection were evaulated for both methods. Then the results achieved with contact and contactless measurements were compared among themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC2017-Melzer_Marek.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek - MELZER1.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - MELZER1.pdfPosudek vedoucího práce832,68 kBAdobe PDFView/Open
BK - MELZER.pdfPrůběh obhajoby práce622,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.