Název: Jaroslav Foglar včera a dnes
Další názvy: Jaroslav Foglar yesterday and today
Autoři: Erbenová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Brčáková, Vladimíra
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2737
Klíčová slova: Jaroslav Foglar;literatura pro děti a mládež;dobrodružná literatura;výchovná funkce literatury
Klíčová slova v dalším jazyce: Jaroslav Foglar;literature for children and youth;adventure literature;educational function of literature
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Jaroslav Foglar včera a dnes je zaměřena na vývoj četby a porozumění dílu Jaroslava Foglara. Práce je zaměřena na interpretaci vybraných děl a na proměnu vnímání Foglarova díla ve třech generacích čtenářů: prarodičů, rodičů a dnešních středoškoláků.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma work called Jaroslav Foglar yesterday and today is focused on evolution and understanding of Jaroslav Foglar's writing. My thesis is focused on interpretation of chosen pieces and on the change of viewing Jaroslav Foglar's writing throughout the 3-generation spectrum: grandparents, parents and high school students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Petra Erbenova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
erbenova.pdfPosudek vedoucího práce417,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).erbenova.pdfPosudek oponenta práce191,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).erbenova.pdfPrůběh obhajoby práce170,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2737

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.