Title: Jaroslav Foglar včera a dnes
Other Titles: Jaroslav Foglar yesterday and today
Authors: Erbenová, Petra
Advisor: Brčáková, Vladimíra
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2737
Keywords: Jaroslav Foglar;literatura pro děti a mládež;dobrodružná literatura;výchovná funkce literatury
Keywords in different language: Jaroslav Foglar;literature for children and youth;adventure literature;educational function of literature
Abstract: Diplomová práce s názvem Jaroslav Foglar včera a dnes je zaměřena na vývoj četby a porozumění dílu Jaroslava Foglara. Práce je zaměřena na interpretaci vybraných děl a na proměnu vnímání Foglarova díla ve třech generacích čtenářů: prarodičů, rodičů a dnešních středoškoláků.
Abstract in different language: My diploma work called Jaroslav Foglar yesterday and today is focused on evolution and understanding of Jaroslav Foglar's writing. My thesis is focused on interpretation of chosen pieces and on the change of viewing Jaroslav Foglar's writing throughout the 3-generation spectrum: grandparents, parents and high school students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Petra Erbenova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
erbenova.pdfPosudek vedoucího práce417,85 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).erbenova.pdfPosudek oponenta práce191,77 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).erbenova.pdfPrůběh obhajoby práce170,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.