Title: Dětství v poezii Williama Wordswortha
Other Titles: Childhood in William Wordsworth´s poetry
Authors: Karasová, Jiřina
Advisor: Quinn Justin John, Doc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27372
Keywords: romantismus;dětství;příroda;rodina;dítě;18. a 19. století;mateřská vazba;otcovská vazba
Keywords in different language: romanticism;poetry;william wordsworth;18th and 19th century;childhood;nature;family;child;maternal bond;paternal bond
Abstract: Tato práce se zabývá tématem dětství v poezii Williama Wordswortha. Zabývám se díly z období jeho rané tvorby, zejména básněmi z Lyrical Ballads, sekce z The Prelude a především "Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood". Práce je rozdělena do tří kapitol. První část popisuje jak Romantičtí básníci obecně nahlížejí na téma dětství. Následující dvě kapitoly se věnují konkrétním básním Williama Wordswortha a jeho užití tématu dětství ve svých dílech. Druhá kapitola se zabývá dítětem v přírodě a třetí kapitola zobrazuje dítě v rodině.
Abstract in different language: This work deals with children in William Wordsworth's poetry. I consider poems from the early phase of his career, especially from the Lyrical Ballads, sections of The Prelude and above all "Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood". The work is divided into three chapters; the first part describes how the Romantics in general represent childhood. The two following chapters are dedicated to selected poems of William Wordsworth and his treatment of the child. The second chapter deals with the child in nature, and the third part depicts the child in the family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BACHELOR THESIS JIRINA KARASOVA COMPLETE.pdfPlný text práce832,37 kBAdobe PDFView/Open
Karasova pos Quinn ved.pdfPosudek vedoucího práce879,31 kBAdobe PDFView/Open
Karasova pos Petr opon.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Karasova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce312,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.