Title: Americký obchod a kapitalismus - import a export zboží, kultury a jazyka
Other Titles: American Business and Capitalism Import and export of goods, culture and language
Authors: Šeda, Jakub
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27377
Keywords: americký kapitalismus;obchod;jazyk;kultura
Keywords in different language: american capitalism;bussiness;language;culture
Abstract: Amerika je všude. Bez ohledu na to, kde na Zemi jste, najdete o tom důkazy. Téměř v každé zemi můžete vidět americké filmy. Trička s americkou vlajkou, ačkoliv vyrobená v Bangladéši, je možné koupit téměř na každém tržišti či v obchodě s oblečením. Asi nejvýznamnějším důkazem politického a kulturního vlivu Spojených států je anglický jazyk. Ačkoliv původně zděděný po Britském Impériu, anglický jazyk dnes slouží jako nositel především americké kultury. Důvodem rozšíření vlivu anglického jazyka a americké kultury je ekonomická moc Spojených států a jejich zahraniční politika. Koho a jak ale ovlivňuje?
Abstract in different language: America is everywhere. No matter where on earth you go, you will find evidence of it. In almost every country, you can see American movies. T-shirts with American flag, although admittedly made in Bangladesh, can be bought in almost every market and clothes shop. Perhaps the most obvious proof of the political and cultural influence of the United States is the English language. Although originally inherited from the British Empire, English language now serves as a carrier of American culture first and foremost. The reason why the influence of English language and American culture is so widespread lies in the economic might of the United States and its foreign business policies. But who and how exactly does it influence?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
American Bussines and Capitalism.pdfPlný text práce379,61 kBAdobe PDFView/Open
Seda pos Vice ved.pdfPosudek vedoucího práce682,01 kBAdobe PDFView/Open
Seda pos Tollet opon.pdfPosudek oponenta práce686,29 kBAdobe PDFView/Open
Seda prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce391,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.