Title: Adaptace Jany Eyrové od Charlotte Brontëové pro film a televizi
Other Titles: Film and TV Adaptations of Charlotte Brontë´s Jane Eyre
Authors: Mlejnská, Eva
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27379
Keywords: adaptace;jana;eyrová;charlotte;brontëová
Keywords in different language: adaptation;jane;eyre;charlotte;brontë
Abstract: Román Jana Eyrová od Charlotte Brontëové patří mezi literární díla nejčastěji adaptovaná pro film a televizi. Tato bakalářská práce analyzuje čtyři z těchto adaptací. V první části jsou popsané některé obecné problémy ohledně adaptací, jako jejich klasifikace a otázka adaptability. Následuje přehled možností ohodnocení adaptací. Analýza inspirovaná Brianem McFarlanem je poté aplikována na román a čtyři vybrané adaptace za účelem zjištění změn, které román prodělává, a jejich implikací. Filmové kritiky a veřejná hodnocení jsou brána v potaz v konečném vyhodnocení
Abstract in different language: Charlotte Brontë's novel Jane Eyre is amongst the literary works most frequently adapted for film and television. This thesis analyses four of these adaptations. The initial part describes some of the general issues surrounding adaptations, like their classification and the problems of adaptability. This is followed by an overview of the possibilities of the evaluation of adaptations. An analysis inspired by Brian McFarlane is then applied on both the novel and the four chosen adaptations in order to ascertain the changes the novel undergoes and the implications of these changes. Critical reviews and public opinion are taken into account in the final assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_FILM_AND_TV_ADAPTATIONS_OF_CHARLOTTE_BRONTES_JANE_EYRE_Mlejnska_Eva.pdfPlný text práce621,65 kBAdobe PDFView/Open
Mlejnska prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce376,42 kBAdobe PDFView/Open
Mlejnska pos Quinn opon.pdfPosudek oponenta práce807,7 kBAdobe PDFView/Open
Mlejnska pos Pot ved.pdfPosudek vedoucího práce862,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.