Title: Spojené státy americké: mnoho různých zemí v jedné - americká kuchyně
Other Titles: USA: many different countries in one - American cuisine
Authors: Císlerová, Petra
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27380
Keywords: kuchyně;gastronomie;jídlo;kultura;usa;vliv.
Keywords in different language: cuisine;gastronomy;food;culture;usa;influence.
Abstract: Téma mojí bakalářské práce je: Spojené státy americké: Mnoho rozdílných zemé v jedné. Americká kuchyně. Ve své práci jsme se snažila shrnout hlavní rysy americké kuchyně. Jako zářný příklad americké kuchyně jsem zvolila Louisianskou kuchyni. Podle mého názoru louisianský styl vaření representuje povahu amerických zvyklostí spojených s jídlem a vlastně celou kulturu. Zaměřila jsem se na ikonická jídla, jejich historii a současný styl podávání. Na začátku práce jsem chtěla ukázat hlavní vlivy zahraničních kultur jako je francouzská, španělská, africká nebo italská protože každá z nich ovlivnila výběr surovin, směsi koření a postupy při vaření. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První je o Louisianě a její kuchyni a historii. Druhá pak obsahuje informace o jídle ve Spojených státech amerických obecně
Abstract in different language: The topic of this undergraduate thesis is The USA: Many different countries in one American cuisine. In my thesis I tried to summarize the main features of American cuisine. As the lighting guide of American melting-pot cuisine I have chosen Louisiana cuisine. In my opinion Louisiana cooking style represents the character of American eating habits and whole culture. I focused on iconic dishes, their history and contemporary style of serving. In the beginning I wanted to show the main influences of foreigner cultures as French, Spanish, African or Italian because each of them affected the choice of ingredients, mixture of seasoning and cooking techniques. The thesis is divided into two main groups. The first one is about Louisiana cuisine and its history. The second contains information about food in the United States of America in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Cislerova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Cislerova pos Vice ved.pdfPosudek vedoucího práce717,48 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova pos Tollet opon.pdfPosudek oponenta práce880,69 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce425,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.