Title: Londýn v próze Charlese Dickense
Other Titles: London in Fiction of Charles Dickens
Authors: Rybárová, Kateřina
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27389
Keywords: londýn;viktoriánská doba;charles dickens;romány;urbanizace;životní podmínky;chudoba;děti;prostituce;vězení;instituce.
Keywords in different language: london;the victorian era;charles dickens;novels;urbanization;living conditions;poverty;children;prostitution;prisons;institutions.
Abstract: Tato práce se zabývá tématem Londýn ve viktoriánské době a jeho ztvárnění v románech Charlese Dickense. Práce je zaměřena především na problémy vyskytující se v dané epoše a jejich vliv na úroveň životních podmínek. Dále uvádí, proč tato problematika byla tak stěžejní pro tvorbu onoho významného autora devatenáctého století. Klíčovou částí bakalářské práce je předmět budov a institucí spojených s autorovým životem. Londýn se stal Dickensovou múzou díky níž sepsal romány jako třeba Oliver Twist, Malá Dorritka, Ponurý dům a mnoho dalších. Historická fakta jsou v práci doplněna o úryvky z právě zmíněných děl za účelem nastínění viktoriánské atmosféry.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of London in the Victorian era and its occurrence in fiction of Charles Dickens. It means that the work is focused on significant problems with its effects on living conditions. Moreover, it states why those problems were such important for the grand author, Charles Dickens. The crucial part of the thesis conveys an issue of buildings and institutions connected to the author's creativity, upon which he created significant novels of the nineteenth century such as Oliver Twist, Little Dorrit, Bleak House, and many more. What I found essential, as to the structure and composition, to put historical facts drawn from secondary sources alongside relevant excerpts from novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Undergraduate_Thesis_Rybarova_2017.pdfPlný text práce533,27 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova pos Pot ved.pdfPosudek vedoucího práce815,07 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova pos Quinn opon.pdfPosudek oponenta práce777,44 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce354,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.