Title: Humor v Canterburských povídkách
Other Titles: Humour in Canterbury Tales
Authors: Šlechtová, Lenka
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27392
Keywords: canterbury;chaucer;humor;středověk;satira;ironie
Keywords in different language: canterbury;chaucer;humour;middle ages;satire;irony
Abstract: Tématem této bakalářské práce je odhalit humor v jedné z nejslavnější a nejopěvovanější středověké knize v Chaucerových Canterburských povídkách. Chaucer je považován za otce anglické literatury, anglického jazyka a anglického humoru. Na začátku této práce je prozkoumáván humor jako takový, jeho cíle a teorie. Tato práce se soustředí hlavně na humor středověký, konkrétně na Chaucerův důvtip. Poté jsou prozkoumávány samotné Canterburské povídky, konkrétně všeobecný Prolog, který je nedílnou součástí Canterburských povídek a popisuje jednotlivé postavy. Již zde se nachází mnoho ironie a satiry, která se později rozvine, když jednotlivé postavy vypráví své příběhy a také mezi jednotlivými povídkami, když se postavy navzájem oslovují, povídají si a také osočují. Další části jsou věnované "Rytířově povídce", "povídce ženy z Bathu", "Mlynářově povídce" a "Šafářově povídce". Humor a satira ve všech povídkách je také porovnávána s humorem v jejich filmových adaptacích. Citace v této práci jsou jak v původní, středověké angličtině na straně levé, tak v moderním překladu A. S. Klina na straně pravé.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the exploration of the humour in one of the most famous and most acclaimed medieval works of the father of English literature, English language and humour - Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. At the very beginning the origin of this humour is explored, its purpose and its theories. It focuses on humour in medieval times, in particular, on Chaucer's wit. Then The Canterbury Tales itself is unveiled and the specific humour in the whole work and in selected tales, particularly in "The General Prologue", "The Knight's Tale", "The Wife of Bath's Prologue and Tale" and "The Miller's and Reeve's Tales" is analysed. The quotations in this bachelor thesis are written in Medieval English on the left side and in consideration of the potential reader there is a modern interpretation of The Canterbury Tales by A.S. Kline on the right side. This thesis explores not only the book itself but it also compares the humour in the book with the humour in some film adaptations of The Canterbury Tales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis Lenka Slechtova.pdfPlný text práce844,35 kBAdobe PDFView/Open
Slechtova - pos Pot ved.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Slechtova pos Vice opon.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Slechtova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce412,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.