Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKohout Václav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorAnselmová, Monika
dc.contributor.refereeKašparová Martina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:18Z-
dc.date.available2015-3-19
dc.date.available2018-01-15T15:03:18Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier65024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27393
dc.description.abstractBakalářská práce Příklady na finanční matematiku se věnuje především penězům a náležitostmi, které se jich týkají. Bakalářská práce obsahuje dějiny peněz, úročení, daně a krátkodobé cenné papíry. Součástí bakalářské práce jsou webové stránky, na kterých jsou k tématům jednoduché úročení, složené úročení a daně vytvořené kalkulačky, díky kterým je možné si vypočítat nejrůznější hodnoty. Dále se na webových stránkách vyskytuje několik typových příkladů k již zmíněným tématům.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpenízecs
dc.subjecthistorie penězcs
dc.subjectúročenícs
dc.subjectdaněcs
dc.subjectkrátkodobé cenné papíry.cs
dc.titlePříklady na finanční matematikucs
dc.title.alternativeExamples of financial mathematicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis Examples of financial mathematics is primarily devoted to money and particulars relating to them. Bachelor thesis contains a history of money, interest, taxes and short-term securities. Part of the thesis are websites on which are calculators. These calculators calculate examples for simple interest, compound interest and taxes. Website contains some typical examples.en
dc.subject.translatedmoneyen
dc.subject.translatedhistory of moneyen
dc.subject.translatedinteresten
dc.subject.translatedtaxesen
dc.subject.translatedshort-term securities.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Anselmova.pdfPlný text práce936,15 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Monika Anselmova.pdfPosudek vedoucího práce136,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek_anselmova17f.pdfPosudek oponenta práce187,23 kBAdobe PDFView/Open
Anselmova protokol499.pdfPrůběh obhajoby práce344,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.