Název: Metodika pozorování planetkových zákrytů
Další názvy: Methodology for observation of minor planets occultation
Autoři: Brejchová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Oponent: Randa Miroslav, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27395
Klíčová slova: zákryt;hvězdy;planetky;televizní kamery;ccd kamery;vizuální pozorování;reakční doba;předpovědi;hvězdné pole;základy zpracování;užitečné odkazy
Klíčová slova v dalším jazyce: observing;occultation;minor planets;moon;history;cameras;vizual observing;methodology;results;website
Abstrakt: Tato práce se zabývá vytvořením metodického materiálu pro pozorování zákrytů hvězd planetkami, základního zpracování a následného odeslání napozorovaných dat k další analýze. Práce obsahuje typy zákrytů, historii planetkových zákrytů a jednotlivé fáze pozorování včetně výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the creation of methodological material for observing occultations of minor planets, primary procesing and departure of observed data for further analysis. Thesis includes types of eclipses, history of occultations of minor planets and each phases of occultations, including the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2017_BREJCHOVA.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova hodnoceni409.pdfPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova posudek479.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova protokol480.pdfPrůběh obhajoby práce350,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.