Title: Metodika pozorování planetkových zákrytů
Other Titles: Methodology for observation of minor planets occultation
Authors: Brejchová, Tereza
Advisor: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Referee: Randa Miroslav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27395
Keywords: zákryt;hvězdy;planetky;televizní kamery;ccd kamery;vizuální pozorování;reakční doba;předpovědi;hvězdné pole;základy zpracování;užitečné odkazy
Keywords in different language: observing;occultation;minor planets;moon;history;cameras;vizual observing;methodology;results;website
Abstract: Tato práce se zabývá vytvořením metodického materiálu pro pozorování zákrytů hvězd planetkami, základního zpracování a následného odeslání napozorovaných dat k další analýze. Práce obsahuje typy zákrytů, historii planetkových zákrytů a jednotlivé fáze pozorování včetně výsledků.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the creation of methodological material for observing occultations of minor planets, primary procesing and departure of observed data for further analysis. Thesis includes types of eclipses, history of occultations of minor planets and each phases of occultations, including the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2017_BREJCHOVA.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova hodnoceni409.pdfPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova posudek479.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova protokol480.pdfPrůběh obhajoby práce350,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.