Title: Hledání celočíselných závislostí mezi reálnými čísly
Other Titles: Searching integer dependencies between reals numbers
Authors: Filipovičová, Pavla
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27396
Keywords: ramanujan;gram;schmidt;ortogonalizace;gramův-schmidtův ortogonalizační proces;lll;lll algoritmus;mřížky;celočíselná závislost
Keywords in different language: ramanujan;gram;schmidt;gram-schmidt orthogonalization;orthogonalization;lll;lll algorithm;integer dependencies
Abstract: V práci je publikována biografie S. Ramanujana, Grama a Schmidta. Dále jsou v práci vysvětleny některé pojmy z lineární algebry a dva algoritmy, jimiž jsou Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces a LLL algoritmus, protože LLL algoritmus je potřebný pro hledání celočíselných závislostí.
Abstract in different language: In the thesis is published biography of S. Ramanujan, Grama and Schmidt. Furthermore, the thesis explains some concepts of linear algebra and two algorithms: Gram - Schmidt orthogonalization and LLL algorithm , because LLL algorithm is needed for finding integer dependencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Filipovicova.pdfPlný text práce965,31 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Filipovicova s podpisem.pdfPosudek vedoucího práce126,25 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Filipovicova.pdfPosudek oponenta práce63,29 kBAdobe PDFView/Open
Filipovicova protokol495.pdfPrůběh obhajoby práce324,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.