Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomáš Martin, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZýková, Barbora
dc.contributor.refereeNovotný Pavel, Ing.
dc.date.accepted2017-6-16
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:20Z-
dc.date.available2015-6-18
dc.date.available2018-01-15T15:03:20Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-28
dc.identifier65828
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27397
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá degradačními procesy během provozu palivového článku a jejich dopadem na vlastnosti a funkčnost. Práce obsahuje teoretický základ a experimentální část. V teoretické části je probrána důležitost výzkumu alternativních zdrojů energie, je popsána funkce jednotlivých komponent a jsou rozebrány degradační mechanismy, ke kterým může v palivovém článku dojít. Dále jsou také popsány fyzikální vlastnosti MEA. Tato komponenta je v experimentální části podrobena umělé degradaci a jsou zkoumány její elektrické vlastnosti. Data pořízená u degradovaných vzorků jsou porovnána s nepoškozeným vzorkem a se vzorkem post mortem. Kapitola také obsahuje popis elektrochemické impedanční spektroskopie, jakožto metody užité při měření.cs
dc.format56 s., VII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpalivový článek typu pemcs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectmembránacs
dc.subjectgdlcs
dc.subjectkatalytická vrstvacs
dc.subjectvodíkcs
dc.titleDegradace komponent vodíkových palivových článků typu PEMcs
dc.title.alternativeDegradation processes affecting PEM fuel cell componentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis discusses the degradation processes which occur during the operational life of a fuel cell and their impact on properties and functionality. The thesis comprises of theoretical foundation and experimental section. The importance of research of alternative energy sources, the function of individual components and degradation mechanisms are discussed in the theoretical part. Physical properties of MEA are also described. This component is then subjected to artificial degradation and its electrical properties are examined. Obtained data of the degraded sample are compared with those of a pristine sample and a post mortem sample. Electrochemical impedance spectroscopy is described.en
dc.subject.translatedfuel cellen
dc.subject.translateddegradationen
dc.subject.translatedmembraneen
dc.subject.translatedgdlen
dc.subject.translatedcatalyst layeren
dc.subject.translatedhydrogenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zykova.pdfPlný text práce7,77 MBAdobe PDFView/Open
Zykova hodnoceni376.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Zykova posudek377.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Zykova protokol447.pdfPrůběh obhajoby práce320,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.