Title: Prožitkové učení v mateřské škole (práce a řemeslo jako způsob osvojování základních lidských hodnot)
Other Titles: Experience Education in the Kindergarden (Work and Handcraft as a Way of Gaining General Human Values)
Authors: Mrhálková, Petra
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27399
Keywords: hrnčířství;kovářství;lidské hodnoty;mateřská škola;morální rozvoj;prožitkové učení;řemeslo;řezbářství;sochařství
Keywords in different language: pottery. blacksmith;human values;kindergarden;moral development;experience education;craft;woodcarving;sculpting
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem tradičních řemesel na rozvoj morálního povědomí a rozvojem obecných lidských hodnot u dětí v předškolním věku. Koncept prožitkové pedagogiky nabízí intenzivní osobnostní rozvoj, proto byla využita právě tato forma práce. Myšlení a rozvoj osobnosti dítěte v MŠ z principu neumožňuje chápání hodnot, které mají většinou abstraktní charakter. Zvolené činnosti jsou proto voleny tak, aby hodnoty odpovídaly konkrétním způsobům chování a jednání. Práce dětí vychází z tradic kovářského, hrnčířského a řezbářského řemesla, proto se i praktická část orientuje na zpracování kovu, hrnčířské hlíny a dřeva.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the influence of traditional crafts on the moral and general human values development in the preschool education. The concept of experience education offers an intesive personality progress. That is the reason why this form of work was chosen. Thinking and personality evolution of preschool kids do not match with ability of gaining the general human value knowledge. They are mostly abtract. The methods are chosen in a way to follow specific behaviour and manner. The activities are based on traditions of blacksmith, pottery making and woodcarving craft. Therefore the practical part emphasizes processing with metal, potter´s clay and wood materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
mrhalkova.hodnoceni na BP.pdfPosudek vedoucího práce31,68 kBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_oponenta_Mrhalkova.pdfPosudek oponenta práce89,21 kBAdobe PDFView/Open
Mrhalkova protokol413.pdfPrůběh obhajoby práce319,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.