Title: Využití textilu v činnostech mateřské školy
Other Titles: Using the textile materials in Kindergarten activities
Authors: Matoušková, Jana
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27405
Keywords: textilní techniky;textilní vlákno;tkaniny v mš;náměty pro mš
Keywords in different language: textile techniques;textile fiber;textile in kindergarten;themes for kindergarten
Abstract: Cílem bakalářské práce je v teoretické části představit historii textilního vlákna a rozdělení jednotlivých vláken podle původu. Dále se podrobněji zabývá přírodními vlákny a textilními technikami, které mají své využití v činnostech mateřské školy. Praktická část je zaměřena na náměty, které pracují s textiliemi a některými textilními technikami, které jsou dostupné a přiměřené předškolnímu věku. Součástí teoretické a praktické části je obrazová dokumentace, která názorně demonstruje postupy textilních technik a námětů.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis, in the theoretical part, is to present the history of textile fiber and divide individual fibers according to their origin. It also concerns with natural fibers and textile techniques that can be used in nursery school activities. The practical part is focused on themes that use textile materials and some textile techniques that are available and adequate to preschool age. Integral part of both theoretical and practical part is visual documentation which demonstrates procedures of textile techniques and themes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jana_Matouskova_2017.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
matouskova.hodnoceni BP.docx.pdfPosudek vedoucího práce30,78 kBAdobe PDFView/Open
posudek-BP-matouskova.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova protokol 523.pdfPrůběh obhajoby práce326,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.