Název: Využití textilu v činnostech mateřské školy
Další názvy: Using the textile materials in Kindergarten activities
Autoři: Matoušková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27405
Klíčová slova: textilní techniky;textilní vlákno;tkaniny v mš;náměty pro mš
Klíčová slova v dalším jazyce: textile techniques;textile fiber;textile in kindergarten;themes for kindergarten
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je v teoretické části představit historii textilního vlákna a rozdělení jednotlivých vláken podle původu. Dále se podrobněji zabývá přírodními vlákny a textilními technikami, které mají své využití v činnostech mateřské školy. Praktická část je zaměřena na náměty, které pracují s textiliemi a některými textilními technikami, které jsou dostupné a přiměřené předškolnímu věku. Součástí teoretické a praktické části je obrazová dokumentace, která názorně demonstruje postupy textilních technik a námětů.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis, in the theoretical part, is to present the history of textile fiber and divide individual fibers according to their origin. It also concerns with natural fibers and textile techniques that can be used in nursery school activities. The practical part is focused on themes that use textile materials and some textile techniques that are available and adequate to preschool age. Integral part of both theoretical and practical part is visual documentation which demonstrates procedures of textile techniques and themes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jana_Matouskova_2017.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matouskova.hodnoceni BP.docx.pdfPosudek vedoucího práce30,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-BP-matouskova.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova protokol 523.pdfPrůběh obhajoby práce326,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27405

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.