Název: Vyšetřování průběhu funkcí - řešené příklady
Další názvy: The investigation of functions
Autoři: Ceplechová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27411
Klíčová slova: funkce;limity;definiční obor;derivace;graf;spojitost funkce;řešené příklady
Klíčová slova v dalším jazyce: function;limits;domain;derivation;graph;continuous function;solved exescises
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vyšetřováním průběhu funkce. V první části je definován pojem funkce a další pojmy, které s funkcemi souvisejí (např. definiční obor, limity,...). Teoretická část je doplněna příklady, které pomáhají pochopit lépe daný problém. Druhá část obsahuje několik příkladů i s řešením.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis pursues of the investigation of functions. At first define the term of function. I write also about basic characteristic of function (for example domain, limits,). This theoretical part is explained by easy examples which help to understand this issue better. The second part of my bachelor thesis contains several exercises with solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ceplechova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Ceplechova.pdfPosudek vedoucího práce28,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek bakalarske prace Lucie Ceplechove.pdfPosudek oponenta práce143,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ceplechova protokol431.pdfPrůběh obhajoby práce342,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.