Title: Vyšetřování průběhu funkcí - řešené příklady
Other Titles: The investigation of functions
Authors: Ceplechová, Lucie
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27411
Keywords: funkce;limity;definiční obor;derivace;graf;spojitost funkce;řešené příklady
Keywords in different language: function;limits;domain;derivation;graph;continuous function;solved exescises
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vyšetřováním průběhu funkce. V první části je definován pojem funkce a další pojmy, které s funkcemi souvisejí (např. definiční obor, limity,...). Teoretická část je doplněna příklady, které pomáhají pochopit lépe daný problém. Druhá část obsahuje několik příkladů i s řešením.
Abstract in different language: This bachelor thesis pursues of the investigation of functions. At first define the term of function. I write also about basic characteristic of function (for example domain, limits,). This theoretical part is explained by easy examples which help to understand this issue better. The second part of my bachelor thesis contains several exercises with solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ceplechova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Ceplechova.pdfPosudek vedoucího práce28,99 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Lucie Ceplechove.pdfPosudek oponenta práce143,84 kBAdobe PDFView/Open
Ceplechova protokol431.pdfPrůběh obhajoby práce342,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.