Název: Charakteristika moderátorského mluveného projevu v rozhlasovém zpravodajství
Další názvy: Characteristics of Moderator Spoken Language in Radio News
Autoři: Bocková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Málková, Jitka
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2743
Klíčová slova: mluvená čeština;mediální sféra;elektronická média;čeština v médiích;jazyk rozhlasu;moderátor;jazyk moderátorů;rozhlas;zpravodajství;jazyk zpravodajství;jazyk rozhlasového zpravodajství;moderátorský mluvený projev
Klíčová slova v dalším jazyce: spoken czech;medial sphere;electronic media;czech in media;language in radio;moderator;moderator's language;radio;news;language in news;language in radio;moderator´s spoken language
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu mluvené češtiny moderátorů rozhlasových zpravodajských pořadů a porovnáním stavu ve veřejnoprávních a soukromých stanicích. Rozhlasové zpravodajství je hodnoceno z hlediska kvantity, kvality, relevance a způsobu. Výsledky analýzy je srovnány s teoretickými předpoklady. Na základě zjištěných skutečností jsou vyčleněny hlavní znaky, tendence a nedostatky mluvených projevů mluvčích zpravodajských rozhlasových pořadů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is dealing with analysis of contemporary state of spoken czech language of reporting programmes broadcasters and with comparison of the situation in public and private radio stations. Radio reporting is judged from the point of view of quality, quantity, relevance and manner. The results of the analysis are compared with the theoretical assumptions. The main characteristics, tendencies and shortcomings of spoken language of the radio reporting programmes broadcoasters were set on the basis of discovered facts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MarketaBockova.pdfPlný text práce578,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bockova.pdfPosudek vedoucího práce35,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).bockova.pdfPosudek oponenta práce665,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).bockova.pdfPrůběh obhajoby práce182,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.