Title: Poruchy vědomí pohledem sestry standardního interního oddělení
Other Titles: Consciousness disorders from the perspective of a nurse from a standard internal medicine department
Authors: Jaklová, Gabriela
Advisor: Nathanská Petra, MUDr.
Referee: Čagánková Eliška, Mgr. DiS.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27443
Keywords: vědomí poruchy vědomí kvalitativní poruchy kvantitativní poruchy vyšetřovací metody skórovací systém
Keywords in different language: consciousness consciousness disorders disorders of quantitative qulitetive disorders investigative methods scoring system
Abstract: Cílem bakalářské práce byl pohled sestry standardního interního oddělení na poruchy vědomí a ošetřovatelskou péči o tyto pacienty. Teoretická část se zabývá anatomii a fyziologií centrálního nervového systému. Dále se zabývá tím, co je to vědomí, jaké jsou poruchy vědomí a jak je dělíme. Popisuje též vyšetřovací metody a skórovací škály vědomí. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kazuistiky dvou pacientů s poruchami vědomí. Je zde popsán model ošetřovatelské péče podle M. Gordonové a ošetřovatelské diagnózy podle tohoto modelu.
Abstract in different language: The aim of the thesis was the sight of a standard internal department nurses to consciousness disorders and nursing care for these patients. The theoretical part deals with the anatomy and physiology of the central nervous system. It also deals with what it is consciousness, which are disorders of consciousness and how it is divided. Also describes methods of investigation and a scoring scale of consciousness. The practical part is focused on two case reports of patients with disorders of consciousness. There is described a model of nursing care by M. Gordon and nursing diagnosis according to this model
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOVA BP 2017.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
JAKLOVA V.pdfPosudek vedoucího práce999,36 kBAdobe PDFView/Open
JAKLOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
JAKLOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce448,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.