Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠafránková Zuzana, Mgr.
dc.contributor.authorHromasová, Dana
dc.contributor.refereeLoudová Soňa, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:47Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:03:47Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier72442
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27450-
dc.description.abstractV teoretické části této práce jsem se zabývala úkoly všeobecné sestry v primární prevenci dutiny ústní. Práce poukazuje na důležitost využití preventivních prohlídek, zubní kaz, edukaci pacienta ohledně dentálních pomůcek a několik metod k čištění chrupu, dodržování protiepidemiologických zásad, které jsou součástí prevence a v neposlední řadě komunikací s různými typy pacientů. V praktické části sleduji informovanost a dodržování prevence a hygieny laiků v dospělém věku formou dotazníkového šetření. V závěru poukazuji na vytvořený letáček, který se týká o důležitosti dodržování preventivních návštěv ordinace a vyvrácení mýtů, se kterými se setkáváme už od dětského věku.cs
dc.format59 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdentální hygienacs
dc.subjectdutina ústnícs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjectzubní kazcs
dc.titleÚkoly všeobecné sestry v primární prevenci dutiny ústnícs
dc.title.alternativeThe tasks of the nurses in the primary prevention of the oral cavityen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programOšetřovatelství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn theoretical part of this thesis I occupied with the tasks of general nurse in primary prevention of oral cavity. This thesis points out the importance of use of preventive medical examination, education of patient in dental aids and several methods of dental care, antiepidemiological principles which are part of prevention, and last but not least, a communication with various types of patients. In practical part I study the awareness and observance of prevention and hygiene of adult laymen using a questionnaire. In conclusion I refer to created flyer which is concerned with the importance of use of preventive medical examination and disproves the myths we come across already in childhood.en
dc.subject.translateddental hygieneen
dc.subject.translatedoral cavityen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedgeneral nurseen
dc.subject.translateddental cariesen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hromasova Dana.PDFPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HROMASOVA V.pdfPosudek vedoucího práce991,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HROMASOVA O.pdfPosudek oponenta práce967,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hromasova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce788,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27450

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.