Název: Kongenitální syfilis - dříve a dnes
Další názvy: Congenital syphilis - in history and today
Autoři: Korschinská, Klára
Vedoucí práce/školitel: Blümlová Kateřina, MUDr.
Oponent: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27453
Klíčová slova: syfilis;vrozené;historie;ošetřovatelství;depistáž
Klíčová slova v dalším jazyce: syphilis;congenital;history;nursing;screening
Abstrakt: Práce pojednává o patofyziologii nemoci, o jednotlivých stádiích a klinických projevech, o diagnostice a screeningových programech. Historie nemoci je popsána od prvních zmínek na evropském kontinentu z konce 15. století. Dále je zmíněna diagnostika, léčba a ošetřování nemocných s vrozenou syfilis v minulosti. Archeologické nálezy nemocných jsou srovnány s případem nemocného dítěte narozeného v roce 2009. V práci je také pojednáno o dřívějším ošetřování nemocných a srovnání s dnešní péčí, zmíněna je i práce depistážních sester.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis discusses the pathophysiology of the disease, the individual stages and clinical manifestations, diagnosis and screening programs. There is a description of disease history since the first references on the European continent in the late 15th century. There is also mentioned a historical diagnosis, treatment and nursing of patients with congenital syphilis. Archaeological findings of patients are compared with the case of a sick child born in 2009. The work also discusses the historical treatment of patients compared to today's nursing and care of screening nurses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kongenitalni syfilis drive a dnes.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KORSCHINSKA V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KORSCHINSKA O.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KORSCHINSKA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce794,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.