Title: On-line slovníky - kvalitativní analýza
Other Titles: On-line dictionaries - qualitative analysis
Authors: Janešová, Helena
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27493
Keywords: elektronické slovníky;překladové slovníky;jednojazyčné slovníky;lexikologie;lexikografie;použití slovníků
Keywords in different language: online dictionaries;monolingual dictionaries;bilingual dictionaries;lexicology;lexicography;the use of dictionaries
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem On-line slovníky - kvalitativní analýza se skládá z praktické a teoretické části. Teoretická část obsahuje úvod do lexikografie, lexikologie a popisuje vznik a vývoj on-line slovníků. Praktická část se zabývá kvantitativní a kvalitativní analýzou nejznámějších on-line dvojjazyčných a on-line jednojazyčných slovníků. Těchto šest on-line slovníků bylo vybráno díky dotazníku, který vyplňovalo 60 studentů Západočeské univerzity v Plzni. Dotazníky, kvalitativní a kvantitativní analýza jsou podrobně popsány. Úkolem je zjistit, které z těchto tří jednojazyčných a tří dvojjazyčných on-line slovníků jsou nejkvalitnější.
Abstract in different language: This bachelor thesis called "Online dictionaries - qualitative analysis" consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part comprises the introduction to lexicography and lexicology and an online dictionary conception and evolution. The practical part of the thesis is formed by a qualitative and quantitative analysis of three most popular monolingual online dictionaries and three most popular bilingual online dictionaries. The six most popular dictionaries follow a questionnaire survey dealing with a sample of 60 students of The University of West Bohemia in Plzeň. The survey is described in detail. The objective of the thesis is to discover which monolingual and which bilingual dictionary is of the top quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Janesova.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Janesova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Janesova_op.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Janesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce346,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.