Title: Lidové zvyky a tradice německého obyvatelstva v Tisu u Blatna v 1. polovině 20. století
Other Titles: Folk Customs and Traditions of German Inhabitants in Tis u Blatna in the First Half of the 20th Century
Authors: Kočová, Tereza
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27499
Keywords: kronika;kurent;tis u blatna;lidové tradice;lidové zvyky
Keywords in different language: chronicle;kurent;tis u blatna;folk traditions;folk customs
Abstract: Cílem práce je na základě záznamů v obecné (případě též farní) kronice obce Tis u Blatna popsat, utřídit a interpretovat lidové tradice zdejšího původního německého obyvatelstva.
Abstract in different language: A theme of Bachelor thesis is called " Folk customs and traditions of German population in Tis u Blatna in the first half of 20th century." The target of this thesis is to describe and interpret the folk traditions of the local and original German population, namely on the base of records from a public chronicle which was written in historical type face called "Kurent."
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA_Tereza_Kocova.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Kocova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Kocova_op.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Kocova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce399,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.