Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHrdlička, Milancs
dc.contributor.authorSiváková, Lenkacs
dc.contributor.refereeMacháčková, Ditacs
dc.date.accepted2012-08-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:07Z
dc.date.available2011-06-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:07Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-07-27cs
dc.identifier46266cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2749
dc.description.abstractDiplomová práce "Bilingvismus se zvláštním zaměřením na výuku češtiny pro bilingvní děti s francouzštinou jako druhým mateřským jazykem" se v teoretické části zaměřuje ne uvedení do problematiky bilingvismu, definování pojmu a jeho rozdělení. Další velkou kapitolou teoretické části jsou determinanty ovlivňující bilingvní situaci jedinců. V poslední sekci teoretické části srovnáváme vybrané jazykové jevy českého a francouzského jazyka a poukazujeme na specifika výuky češtiny pro bilingvní děti. V praktické části ověřujeme pomocí výzkumných cvičení předpokládané, výše popsané, problémy česko-francouzských bilingvních dětí s osvojováním si češtiny.cs
dc.format86 s. textu XXIII s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectbilingvismuscs
dc.subjectvýuka bilingvních dětícs
dc.subjectvýuka českého jazykacs
dc.subjectvýuka českého jazyka v bilingvní komunitěcs
dc.subjectČeská škola bez hraniccs
dc.titleBilingvismus se zvláštním zaměřením na výuku češtiny pro bilingvní děti s druhým mateřským jazykem, francouzštinoucs
dc.title.alternativeBilingualism with a special focus on the teaching Czech language for bilingual children with French as a second mother tongueen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis "Bilingualism with special focus on the teaching of Czech language for bilingual children with French as a second mother tongue" in the theoretical part focuses on introduce of bilingualism, the definition of the term and its types. Another great chapter of the theoretical part are determinants which have an influance on the situation of bilingual individuals. In the last section of the theoretical part we compare the selected language phenomena of Czech and French language and point out the specifics of the teaching the Czech language for bilingual children. In the practical part we verified supposed problems with Czech-French bilingual children acquiring a Czech using the research exercises.en
dc.subject.translatedbilingualismen
dc.subject.translatedbilingual children educationen
dc.subject.translatedczech language educationen
dc.subject.translatedczech language education in bilingual comunityen
dc.subject.translatedCzech school without bordersen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Sivakova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sivakova.pdfPosudek vedoucího práce53,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).sivakova.pdfPosudek oponenta práce389,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).sivakova.pdfPrůběh obhajoby práce167,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.