Název: Co čtou dnešní prepubescenti?
Další názvy: What kind of books are pre-pubescent reading today?
Autoři: Pytlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Brčáková, Vladimíra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2750
Klíčová slova: čtenářství;prepubescent;škola;rodina;knihovna;čtenářský deník;portfolio;3. třída;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: readership;prepubescent;school;family;library;reading book;portfolio;3rd class;research
Abstrakt: Diplomová práce "Co čtou dnešní prepubescenti?" je založena na výzkumu žáků 3. ročníku základních škol. Výzkum byl zaměřen především na druhy žánrů, obsahy děl, jména oblíbených autorů a názvy knih. Čtenářství je jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozvíjí osobnost dítěte. Utváří estetické vnímání žáků, rozvíjí fantazii a představivost, motivuje a zprostředkovává velké množství nových poznatků. První část je zaměřena na čtenářství, prepubescentního čtenáře, úlohu školy, rodiny a realizovaný výzkum. Následuje vyhodnocení dotazníků žáků, analýza učitelského dotazníku a vyvození závěru.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis "What prepubescent read today?" is based on research students 3rd class of primary school. The research was focused primarily on the kinds of genres, the contents of the works, the names of favourite authors and the names of the books. Readership is one of the most important factors to develop the personality of the child. Constitutes the aesthetic perceptions of students, develops imagination and imagination, motivates and provides a large of new knowledge. The first part focuses on the readership, prepubescent readers of schools, families and on realize research Follwing the evalution questionnairesof students, analysis of teacher questionnaireand a conalusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Co ctou dnesni prepubescenti.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pytlova2.pdfPosudek vedoucího práce225,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).pytlova2.pdfPosudek oponenta práce33,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).pytlova2.pdfPrůběh obhajoby práce155,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.