Title: Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Příspěvky a cíle bavorských institucí a umělců.
Other Titles: Pilsen european capital of culture 2015. Contributions and aims of bavarian institutions and artists.
Authors: Stopková, Kateřina
Advisor: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27501
Keywords: plzeň;hlavní město kultury;evropa;bavorsko;turisté;návštěvníci;obyvatelstvo
Keywords in different language: pilsen;cultural capital;europe;bavaria;tourists;visitors;residents
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pojmem Evropského hlavního města kultury. Detailně o projektu Evropské hlavní město kultury 2015, město Plzeň. O průběhu celého procesu výběru a udělení titulu. Dlouhá příprava do roku 2015. Těžištěm práce je, jak se Plzeň změnila a jak bavorská strana pomohla.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the concept of the European Capital of Culture. In detail about the European Capital of Culture 2015, the city of Pilsen. About during the entire selection process and the win. The long work before 2015. About how Pilsen has changed and how the Bavarian side helped.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Katerina Stopkova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Stopkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Stopkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Stopkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce375,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.