Title: Používání trpného rodu v němčině
Other Titles: Using of Passiv Constructions in German
Authors: Fialová, Věra
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27502
Keywords: trpný rod;formy trpného rodu;trpné alternativy;německý tisk
Keywords in different language: passive;forms of passive voice;passive alternative;the german newspaper
Abstract: Tématem této bakalářské práce je užití trpného rodu v německém jazyce. Tato práce je rozdělena do 2 hlavních částí: teoretická část a praktická část. Teoretická část popisuje základní pojmy trpného rodu. Dále jsou charakterizovány druhy trpných rodů, jejich rozdělení a jejich užití v běžném jazyce. Praktická část se orientuje na užití trpného rodu v novinách a jeho četnost. Pro tuto práci byly vybrány noviny "Frankfurter Allgemeine Zeitung", které nemohou být ovlivněny dialektem. Výsledkem analýzy bylo zjištěno procentuální zastoupení různých druhů trpných rodů a jejich alterantiv.
Abstract in different language: The theme of this bachelor work is the use of the passive voice in German language. This work is divided into two main parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the basic concepts of the passive voice, the characteristics of its different types and its distribution and use. The practical part focuses on the use and frequency of the passive voice in newspapers. For the purpose of this analysis the newspaper "Frankfurter Allgemeine Zeitung" was selected, as it cannot be influenced by vernacular. The results of the analysis show the percentage of the representation of the different types of passive voice and its substitutes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Fialova Vera.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_op.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce333,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.