Title: Využití pasivních konstrukcí v odborných článcích a diskuzích na internetu
Other Titles: The usage of passive structures in online technical articles and discussions
Authors: Archmanová, Veronika
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27505
Keywords: pasivní konstrukce;klasifikace pasiva;odborný článek;diskuze.
Keywords in different language: passive construction;classification of passiv;technical articles;discussions.
Abstract: Cílem této práce je porovnání pasivních konstrukcí v odborných článcích a diskuzích na internetu. Teoretická část se věnuje definici a tvoření pasiva, vyjmenovává formy pasivních konstrukcí a uvádí funkce pasiva. V praktické části jsou uvedeny hypotézy a metody výzkumu a následně jsou pasivní konstrukce analyzovány. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v tabulkách a v závěru práce interpretovány.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to compare passive construction in online technical articles and discussions. The theoretical part of this thesis describes passive voice, classifies it and defines its application. Further, the technical writing style and conversational style are characterized. The practical part of the thesis provides the hypothesis and methodology. Subsequently, the passive constructions are analyzed and their results are presented in percent charts and then interpreted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Archmanova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Archmanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Archmanova_op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Archmanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce394,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.