Title: Muzea českých spisovatelů na Berounsku
Other Titles: Czech writers in the Beroun region and their museums
Authors: Ševčíková, Ivana
Advisor: Jirásek, Bohumil
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2751
Keywords: muzea spisovatelů;regionální autoři;rodiště spisovatelů;Berounsko;Hořovicko;Karlštejnsko
Keywords in different language: the museums of writers;regional authors;the birthplace of writers;Beroun region;Hořovice region;Karlštejn region
Abstract: V první části práce jsou vypsáni autoři narození a pobývající na vymezeném území (krajina mezi Berounem a Zbirohem). Tito autoři jsou klasifikováni na tzv. rodáky a nerodáky. Každá z těchto skupin je rozdělena dle základních etap vývoje české literatury. U každého spisovatele či spisovatelky zdůrazňujeme vztah k danému regionu. Druhá část práce je věnována výzkumu muzeí spisovatelů v okruhu 40 km od okresního města Berouna. Všech pět muzeí je zkoumáno dle šesti předem definovaných okruhů kritérií. Podrobným výsledkům výzkumu předchází výpis autorů, kteří by si svou expozici také zasloužili. Snažíme se rovněž vystihnout význam muzeí literátů pro kulturní obraz regionu. Shrnutí sumarizuje poznatky celé práce a přináší obecné zhodnocení výsledků výzkumu. Součástí práce je jmenný soupis autorů narozených na Berounsku, fotografická dokumentace pořízená ve zkoumaných památnících a dvě mapy.
Abstract in different language: In the first part of the work are noted authors birth or staying in the defined territory (the countryside between Beroun and Zbiroh). This authors are divided to the two groups. Each of groups are according to the basic stages of development of Czech literature. We teach writer? s relationship to the region. The second part of the work is devoted to research of museums of writers in the surrounding of Beroun. All five museums are examined according to the six predefined criteria. We define authors, who should have thein own exposure. We also represent the importance of museums of writers for the cultural image of the region. Summary summarizes the knowledge the whole work and brings general evaluation of the research. Part of the work is a list of authors born in region Beroun, photographic documentation from museums and two maps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Ivana Sevcikova - 2012.pdfPlný text práce12,45 MBAdobe PDFView/Open
sevcikova2.pdfPosudek vedoucího práce346,47 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).sevcikova2.pdfPosudek oponenta práce237,44 kBAdobe PDFView/Open
sevcikova.pdfPrůběh obhajoby práce161,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.