Title: Reflexe na vybrané téma / Příroda, Lidská činnost
Other Titles: Reflection on selected issue / nature, human activity
Authors: Barochová, Michaela
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Nepasická Lucie, Mgr. art.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27520
Keywords: lůno;země;gravitace;třešeň;dřevo;pecky;zvuk;pohyb;balanc;harmonie;stabilita;rotace;rytmus;zvuk;člověk;koloběh života;příroda
Keywords in different language: the womb;earth;gravity;cherry tree;wood;seeds;sounds;moving;balance;harmony;stability;rotation;rhythm;a human;cycle of life;nature
Abstract: Lůno je soubor objektů, které jsem vytvořila na soustruhu. Jsou z třešňového dřeva a doplněné třešňovými peckami. Přirozeně jsem deformovala geometrickou kouli do příjemných oblých tvarů. Každý je jinak velký. Lze z nich vytvorit 13 párů, jelikož na sebe vždy dva pasují nejlépe tak, že je mezi nimi uzavřené jádro, lůno. Je možné je však kombinovat jakkoli a vytvářet tak další tvary a zvuky. Například třením o sebe, ťukáním, naplněním třešňovými peckami nebo pískáním ústy na tenké hrany. Možností je spoustu. Objekty jsou neošetřené a na povrchu různě zbroušené, můžeme je díky tomu vnímat všemi smysly. Človek si je vědom přítomnosti objektu díky gravitaci na Zemi. Třešňové pecky vizuálně doplňují pokračování mých nejmenších soustružených objektů a dostávám se díky tomu do kontrastu s vetšími tvary. Ovocné stromy jsou pro mě symbolem života. Rostou ze svých vlastních plodů, tak jako lidé. Hra s Lůnem přínáší klid a harmonii. Rozvíjí myšlení a fantazii. Podobá se primitivním hudebním nástrojům, na které mohou hrát všichni bez rozdílu věku nebo dovedností.
Abstract in different language: The Womb is a collection of object that I made on a lathe. The only material I used was cherry wood and cherry seeds. I have deformed basic geometric orbs in order to create a different round shapes. Each one comes in a different size and shape and each object has its fitting counterpart. Putting them together creates an empty hollow space in between a womb. However, these object can be combined in any order we want. By putting the objects together one can create many different sounds. Objects have diverse and untreated surfaces so we can perceive them with all our sences. The Womb objects are attached to human body only by Earth gravity. For me, fruit trees represent a symbol of life. They are growing from their own seeds, just like humans. It shows the cycle of life on Earth. Playing with The Womb brings peace and harmony to one's soul. It encourages thinking and imagination. We can see the similar point and tendece by examining primitive tribe musical instruments. Anyone can play on the music instruments from my collection, regardless of age or skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Barochova, LUNO:THE WOMB, BP2017.pdfPlný text práce41,89 MBAdobe PDFView/Open
Barochova_o.pdfPosudek oponenta práce454,38 kBAdobe PDFView/Open
Barochova.pdfPrůběh obhajoby práce444,21 kBAdobe PDFView/Open
Barochova_v.pdfPosudek vedoucího práce599,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.