Title: Elektrotepelné zpracování kovů
Other Titles: Electrothermal processing of metals
Authors: Kavalír, Jan
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27538
Keywords: elektrotepelné zpracování kovů;žíhání;kalení;popouštění;odporový ohřev kovů.
Keywords in different language: electrothermal processing of metals;annealing;quenching;tempering;resistance heating of metals.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na elektrotepelné zpracování kovů. Popisuje různé typy a metody elektrotepelného zpracování kovů a zařízení, pomocí nichž tohoto zpracování dosáhneme. Dále jsou zde uvedeny možnosti měření, typy užívaných měřících přístrojů a základní možnosti regulace. Závěr této práce je věnován praktické ukázce tepelného zpracování kovů pomocí odporového ohřevu.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is focused on electrothermal processing of metals. It describes various types and methods of electrothermal processing and devices used to achieve these processings. Furthermore, means of measuring, types of measuring devices and basic means of regulations are described. Concluding part of thesis is dedicated to practical presentation of thermal processing via resistance heating.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE KAVALIR.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
067029_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,23 kBAdobe PDFView/Open
067029_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,53 kBAdobe PDFView/Open
067029_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.