Title: Automatizace magnetizace a měření magnetické indukce BLDC rotoru
Other Titles: Automation of Magnetization and Measurement of the Magnetic Induction of the BLDC rotor
Authors: Fencl, Martin
Advisor: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Maršík Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27544
Keywords: plc;bldc;automatizace;beckhoff;krokový motor
Keywords in different language: plc;bldc;automation;beckhoff;step motor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na automatizaci magnetizace a následné měření magnetické indukce rotoru BLDC motoru.
Abstract in different language: The master theses pressents the automation of magnetization and measuring the induction of the BLDC rotor. Key words
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_v2.7_konec.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFView/Open
070735_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,48 kBAdobe PDFView/Open
070735_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,79 kBAdobe PDFView/Open
070735_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.