Title: Degradace polymerních elektroizolačních materiálů tepelným namáháním a působením UV záření
Other Titles: Degradation of polymer electrical insulation materials by heat treatment and UV radiation exposure
Authors: Svěchota, Michal
Advisor: Kadlec Petr, Ing.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27545
Keywords: polymery;degradace polymerů;tepelné namáhání;uv záření;vliv uv záření na polymery;kompozitní materiály;míra degradace polymerů;sta;tvrdost povrchu;charpyho kladivo.
Keywords in different language: polymers;degradation of polymers;thermal stress;uv radiation;effect of uv radiation on polymers;composite materials;degree of degradation of polymers;sta;surface hardness;charpy´s hammer.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na degradaci polymerních elektroizolačních materiálů tepelným namáháním a působením UV záření. Tepelné namáhání a jeho vliv je popsán v teoretické části a namáhání UV zářením je popsáno v teoretické části a zároveň je prakticky provedeno na rozvaděčové skříni. Měřením mechanických vlastností a strukturální analýzou byl odvozen závěr vypovídající o kvalitě měřeného materiálu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the degradation of polymeric electro-insulating materials by thermal stress and UV radiation. While the theoretical part closely describes thermal stress together with the influence of UV radiation, the practical part is devoted to the practical experiments with UV radiation itself using the switch cabinet. With the help of the measurement of mechanical properties and the structural analysis, the final conclusion about the quality of the measured material was reached.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svechota_Michal.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
070736_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,32 kBAdobe PDFView/Open
070736_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,62 kBAdobe PDFView/Open
070736_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce259,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.