Title: Diagnostické metody vhodné pro online diagnostiku
Other Titles: A Study of Diagnostics Methods Suitable for Online Diagnostics
Authors: Rauner, Ondřej
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Totzauer Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27546
Keywords: online diagnostický systém;elektroizolační struktura a materiál;kompozitní materiály;elektroizolační kapalina;polarizace;částečné výboje;dielektrické ztráty;ztrátový činitel.
Keywords in different language: online diagnostic system;electro insulating structure and material;composite materials;electro insulating liquid;polarization;partial discharges;dielectric losses;dissipation factor.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na online diagnostické metody. Její první část popisuje používané elektroizolační systémy: pevné kompozitní materiály a elektroizolační kapaliny. Ve druhé části jsou vysvětleny fyzikální procesy vedoucí k dielektrickým ztrátám. Největší část práce se zabývá elektrotechnickou a online diagnostikou. Poslední část popisuje experimentální měření ztrátového činitele pevného izolačního materiálu.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on online diagnostic methods. Its first part describes used electro insulating systems: a solid composite materials and an electro insulating liquids. The second part explains the physical processes leading to dielectric losses. The largest part of the thesis deals with electro technical and online diagnostics. In the last part is described an experimental measurement of the dissipation factor of the solid insulation material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rauner_BP_Diagnosticke_metody_vhodne_pro_online_diagnostiku.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
070737_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,05 kBAdobe PDFView/Open
070737_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,4 kBAdobe PDFView/Open
070737_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.