Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMolnár Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSuchý, Ondřej
dc.contributor.refereeMichalík Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-28
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:14Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:04:14Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-8
dc.identifier70739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27548-
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvoření funkčního vzorku jednofázového soft-startéru s možností nastavení maximálního povoleného proudu při rozběhu, nebo času, po který bude rozběh probíhat. Dále s možností ručního nebo automatického spuštění rozběhu.cs
dc.format62 s, (52265 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsoft-startércs
dc.subjectměkký startcs
dc.subjectrozběh motorucs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjecttriakcs
dc.subjectřízení triakucs
dc.subjectby-passcs
dc.subjectmplabcs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectkomutátorový motorcs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectdetekce průchodu nuloucs
dc.titleJednofázový soft-startércs
dc.title.alternativeOne phase soft-starteren
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is to create a functional sample of a single-phase soft starter with the possibility of setting the maximum permitted current at startup or the time that the startup will take place. Furthermore, with manual or automatic start-up.en
dc.subject.translatedsoft starteren
dc.subject.translatedsoft starten
dc.subject.translatedengine starten
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
dc.subject.translatedtriacen
dc.subject.translatedtriac controlen
dc.subject.translatedbypassen
dc.subject.translatedmplaben
dc.subject.translatedasynchronous motoren
dc.subject.translatedcommutator motoren
dc.subject.translatedsynchronizationen
dc.subject.translatedzero pass detectionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchy_Ondrej_Softstarter.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
070739_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,79 kBAdobe PDFView/Open
070739_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,4 kBAdobe PDFView/Open
070739_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.