Title: Moderní řešení digitronových hodin
Other Titles: Modern solution of digitron-clock
Authors: Vítek, Martin
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Lufinka Ondřej, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27549
Keywords: digitronové hodiny;digitron;doutnavka;zvyšující měnič;snižující měnič;synchronizace času;arm;multiplex;ethernet
Keywords in different language: nixie clock;nixie tube;neon tube;boost converter;buck converter;time synchronization;arm;multiplexing;ethernet
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s principem funkce digitronového zobrazovače a konkrétním návrhem s praktickým řešením moderně řešených digitronových hodin, které si synchronizují čas z internetového NTP serveru. První část popisuje digitronový zobrazovač a základy počítačových sítí. Druhá část konkrétně popisuje a vysvětluje jednotlivé části navrženého zapojení digitronových hodin a návrh plošného spoje. Třetí část se zabývá popisem softwaru, který jsem naprogramoval pro řídící mikrokontrolér, který zajišťuje ovládání jednotlivých periférií, zobrazování času a synchronizaci času přes internet.
Abstract in different language: The bachelor theses presents the principles of the nixie display and specific design and a practical solution of modern nixie clock with synchronization of time from internet NTP server. First part introduces principle of nixie tubes and basics of computer networks. Second part deals with explanation of proposed design and design of the printed circuit board. Third part introduces the software for microcontroller, which is controlling all peripherals, displaying time and synchronizing time over internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moderni reseni digitronovych hodin.pdfPlný text práce10,24 MBAdobe PDFView/Open
070740_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,99 kBAdobe PDFView/Open
070740_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,01 kBAdobe PDFView/Open
070740_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.