Název: Rešerše jednočipových mikroprocesorů
Další názvy: Review of single-chip microprocessors
Autoři: Soukup, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Brož, Jan
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2755
Klíčová slova: jednočipový mikroprocesor;mikrokontrolér;harvardská architektura;von Neumannova architektura;CISC;RISC;AVR;HC11;PIC;ST7;ARM;programátor
Klíčová slova v dalším jazyce: single-chip microprocessor;microcontroller;harvard architecure;von Neumann architecture;CISC;RISC;AVR;HC11;PIC;ST7;ARM;programmer
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá jednočipovými mikroprocesory. Cílem je seznámit zájemce s dostupnými jednočipovými mikroprocesory na trhu, porovnat jejich vlastnosti a vhodnost použití. Další část práce pojednává o vývojových prostředích a možnostech programování jednočipových mikroprocesorů. Poslední část je věnována realizaci tří vzorků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's work deals with single-chip microprocessor.The main purpose is to intruduce the avaible single-chip microprocessors on our market, compare their properties and suitability. Next part of this work deals with development enviroments and programming possibilities of single-chip microprocessor. The last part is devoted to the realization of three samples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_SOUKUP_TOMAS_E09B0052K.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040554_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040554_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040554_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce281,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.