Title: Rešerše jednočipových mikroprocesorů
Other Titles: Review of single-chip microprocessors
Authors: Soukup, Tomáš
Advisor: Brož, Jan
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2755
Keywords: jednočipový mikroprocesor;mikrokontrolér;harvardská architektura;von Neumannova architektura;CISC;RISC;AVR;HC11;PIC;ST7;ARM;programátor
Keywords in different language: single-chip microprocessor;microcontroller;harvard architecure;von Neumann architecture;CISC;RISC;AVR;HC11;PIC;ST7;ARM;programmer
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá jednočipovými mikroprocesory. Cílem je seznámit zájemce s dostupnými jednočipovými mikroprocesory na trhu, porovnat jejich vlastnosti a vhodnost použití. Další část práce pojednává o vývojových prostředích a možnostech programování jednočipových mikroprocesorů. Poslední část je věnována realizaci tří vzorků.
Abstract in different language: This bachelor's work deals with single-chip microprocessor.The main purpose is to intruduce the avaible single-chip microprocessors on our market, compare their properties and suitability. Next part of this work deals with development enviroments and programming possibilities of single-chip microprocessor. The last part is devoted to the realization of three samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SOUKUP_TOMAS_E09B0052K.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
040554_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,66 kBAdobe PDFView/Open
040554_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,25 kBAdobe PDFView/Open
040554_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce281,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.