Title: Čtyřvrstvá vinutí v elektrických strojích točivých
Other Titles: Four-Layer Windings in Rotary Electrical Machines
Authors: Pekárna, Pavel
Advisor: Laksar Jan, Ing.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27555
Keywords: činitel vinutí;čtyřvrstvé vinutí;diferenční rozptyl;dvouvrstvé vinutí;fázorová hvězdice;görgesův diagram;krok vinutí;tingleyho schéma;zlomkové vinutí;zubové vinutí.
Keywords in different language: winding factor;four-layer windings;differential scattering;two-layer windings;phasor star;görges diagram;winding pitch;tingley scheme;fractional winding;tooth winding.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá rozdělením, výpočtem a porovnáním vinutí v elektrických strojích točivých. V první části této práce je popsáno základní rozdělení vinutí. V druhé části jsou definována dvouvrstvá vinutí a zásady pro jejich výpočet. Poslední kapitoly jsou potom věnovány čtyřvrstvým vinutím a jejich porovnáním s vinutím dvouvrstvým.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the division, calculation and comparison of windings in rotating electrical machines. The first part of this thesis describes the basic distribution of windings. The second part provides a definition of two-layer windings and their calculation basic. The last chapters are devoted to the four-layer windings and its comparison with the two-layer windings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Pekarna.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFView/Open
070751_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,91 kBAdobe PDFView/Open
070751_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,88 kBAdobe PDFView/Open
070751_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.