Title: Návrh tepelných čerpadel pro rodinné domy
Other Titles: Proposal of heat pumps for houses
Authors: Kosobud, Jiří
Advisor: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Sadský Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27557
Keywords: tepelné čerpadlo;systémová řešení;topný faktor;bod bivalence;tepelné ztráty;ekonomická a energetická náročnost
Keywords in different language: heat pump;system solutions;heating factor;bivalence point;heat loss;economic and energy demand
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění rodinných domů tepelným čerpadlem. Vysvětluje princip a činnost tepelných čerpadel. Rozebírá jednotlivé konstrukční prvky. Popisuje rozdělení tepelných čerpadel podle systému získávání nízkopotenciálního zdroje tepla. V další části se zabývá jejich návrhem a dimenzováním tepelného čerpadla. V druhé polovině práce nalezneme teoretické srovnání systému země-voda a vzduch-voda. V poslední části práce je vypracování případových studií tepelného čerpadla pro konkrétní objekt a jejich vzájemné porovnání.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of heating of family houses by heat pump. Explains the principle and operation of heat pumps. It analyzes individual design elements. Describes the distribution of heat pumps according to the low-potential heat source system. The next part deals with their design and design of the heat pump. In the second half of the thesis, we find a theoretical comparison of ground-water and air-water systems. The last part of the thesis is the development of case studies of the heat pump for a particular object and their mutual comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JiriKosobud_2017.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
070758_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,42 kBAdobe PDFView/Open
070758_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,68 kBAdobe PDFView/Open
070758_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.