Title: Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů
Other Titles: Nondestructive testing of steam generator using eddy currents
Authors: Rolník, Tomáš
Advisor: Slobodník Karel, Ing.
Referee: Hamar Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27558
Keywords: ndt;vířivé proudy;sonda;parogenerátor;jaderná elektrárna
Keywords in different language: ndt;eddy currents;probe;steam generator;nuclear power plant
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivního testování parogenerátorů pomocí vířivých proudů. V první části této bakalářské práce je uveden popis nejpoužívanějších metod nedestruktivního zkoušení. Dále je zde popsán princip a konstrukce parogenerátoru včetně komponent zkoušených pomocí vířivých proudů. Na závěr je provedeno experimentální měření, ve kterém si dokážeme spolehlivost výše uvedené metody.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the issue of non-destructive testing of steam generators by means of eddy currents. The first part of this bachelor thesis describes the most used non-destructive testing methods. Further, there is described the principle and construction of a steam generator, including components tested using eddy currents. In conclusion, experimental measurements are carried out, in which we prove the reliability of the above-mentioned method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_rolnik.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
070759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,96 kBAdobe PDFView/Open
070759_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,09 kBAdobe PDFView/Open
070759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce179,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.