Title: Rekuperace v tramvajových vozech
Other Titles: Recuparation of the tram cars
Authors: Krupička, Petr
Advisor: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27560
Keywords: tv 1;tv 3;tv 8;tv 14 progress;14t;15t;rekuperace;dopravní podnik hl.m. prahy a.s.;dopravní podnik plzeň
Keywords in different language: tv 1;tv 3;tv 8;tv 14 progress;14t;15t;recovery;transport company of the city prague a.s.;transport company plzen
Abstract: Bakalářská práce popisuje elektrické výzbroje tramvajových vozů. Obsahuje obecné informace o současných možných způsobech uložení elektrické energie, výpočty energetické bilance tramvajového provozu na vybraném traťovém úseku. Porovnání Pražských a Plzeňských tramvajových provozů a využívání energie.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes electrical equipment of tram cars. It contains general information on the current possible ways of saving electrical energy, calculations of the energy balance of the tram operation on the selected track section. Comparison of Prague and Pilsen tram operations and energy use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krupicka.pdfPlný text práce17,25 MBAdobe PDFView/Open
070761_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,28 kBAdobe PDFView/Open
070761_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,31 kBAdobe PDFView/Open
070761_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.