Title: Technologický vývoj osobních elektrických dopravních prostředků
Other Titles: The technological development of personal electric vehicles
Authors: Švehla, Libor
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Šobra Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27562
Keywords: osobní elektrický dopravní prostředek;motor;akumulátor;budoucí vývoj;segway;elektrokolo;elektrický skůtr;onewheel;onebike;elektrická mototkára;bldc;pmsm
Keywords in different language: personal electric vehicle;motor;accumulator;future development;segway;elektric bike;elektric scooter;onewheel;onebike;elektric kart;bldc;pmsm
Abstract: Bakalářská práce je věnována tématice technologického vývoje osobních dopravních prostředků, kde můžeme vidět progresivní a inovativní přístup při vytváření nových přístrojů, které se v moderní době snaží být nejen ekonomické, ale též dbají na stránku ekologickou. V práci jsou popsány konkrétní dopravní prostředky, shrnut jejich historický vývoj a informace týkající se jak kvalitativního tak kvantitativního měřítka. Práce se též zabývá motory a akumulátory, jež jsou v osobních elektrických dopravních prostředcích využívány. Bakalářská práce též obsahuje dotazníkové šetření související s preferencí elektrických dopravních prostředků respondentů a jejich možným budoucím vývojem.
Abstract in different language: The bachelor theses is focused on the topic of technological development of personal electric vehicles, where we can see a progressive and innovative approach in the creation of new devices which try to be not only economical but also ecological. This theses describes specific electric vehicles, summarizes their historical development. There are also the qualitative and the quantitative information. The thesis also deals with motors and accumulators used in personal electric vehicles, includes a questionnaire survey related to the preference of the electric vehicles and their future development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
070765_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,04 kBAdobe PDFView/Open
070765_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,91 kBAdobe PDFView/Open
070765_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.