Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromádka Aleš, Ing.
dc.contributor.authorÚlovec, Karel
dc.contributor.refereeMužík Václav, Ing.
dc.date.accepted2017-6-23
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:07Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:04:07Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-6
dc.identifier70844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27564
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce ve své první části popisuje technologické vybavení společnosti Plzeňská Teplárenská a.s. především pak kotlů a turbín. Ve druhé části se zaměřuje na princip absorpčního chlazení, jeho výhody a jednotlivé chladící jednotky po Plzni. V poslední části jsou spočteny účinnosti jednotlivých turbín při různých provozních stavech a jejich zhodnocení.cs
dc.format55 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectcentrální rozvod teplacs
dc.subjectvýroba elektrické energie a teplacs
dc.subjectodsířenícs
dc.subjectkotelcs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectabsorpční chlazenícs
dc.subjecttermodynamické výpočtycs
dc.subjectúčinnostcs
dc.titleAnalýza současného stavu v Plzeňské teplárenské a.s.cs
dc.title.alternativeAnalysis of the current situation in the Plzenska teplarenska a.s.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis in first part describes the technological equipment of Plzeňská Teplárenská, a.s. in particular boilers and turbines. The second part focuses on the principle of absorption cooling, advantages and individual cooling units in Pilsen. The last part calculates the efficiency of individual turbines in different operating states and their evaluation.en
dc.subject.translatedcogenerationen
dc.subject.translatedheating planten
dc.subject.translatedcentral heat distributionen
dc.subject.translatedelectricity and heat generationen
dc.subject.translateddesulphurizationen
dc.subject.translatedboileren
dc.subject.translatedturbineen
dc.subject.translatedabsorption coolingen
dc.subject.translatedthermodynamic calculationsen
dc.subject.translatedefficiencyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Karel Ulovec.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
070844_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,1 kBAdobe PDFView/Open
070844_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,85 kBAdobe PDFView/Open
070844_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.