Title: Diagnostika statorových vinutí asynchronních motorů
Other Titles: Diagnosis of the stator windings of asynchronous motors
Authors: Macháček, Martin
Advisor: Mentlík Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27565
Keywords: asynchronní motor;izolační systém;vinutí;mezizávitová izolace;rázový generátor;diagnostika
Keywords in different language: asynchronous motor;insulation system;winding;interturn insulation;impact generator;diagnostics
Abstract: Práce popisuje základní konstrukční aspekty navrhovaného rázového generátoru pro diagnostiku mezizávitové izolace. Úvodem k tomuto návrhu je popis konstrukce asynchronního motoru a použitých materiálů pro výrobu cívek. Současně jsou v práci nastíněny základní možnosti výrobní diagnostiky cívek statorového vinutí asynchronních motorů.
Abstract in different language: The work describes the basic structural aspects of the proposed surge generator for the diagnosis of interturn insulation. The introduction to this proposal is a description of the asynchronous engine design and the materials used for the production of coils. At the same time, the basic possibilities of production diagnostics of stator winding coils of asynchronous motors are outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machacek_BP_komplet.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
070845_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,09 kBAdobe PDFView/Open
070845_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,07 kBAdobe PDFView/Open
070845_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.